Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00114 - Districtscollege, districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023 - Kennisneming

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00114 - Districtscollege, districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023 - Kennisneming 2022_DRDE_00114 - Districtscollege, districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege, districtsraadscommissie en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor 2023.

Schoolvakanties
Districtscollege om 09.00 uur

Bestendige raadscommissie om 20.00 uur

Districtsraad om 20.00 uur

3 januari (dinsdag)– digitaal

 

 

9 januari16 januari

 16 januari (Nieuwjaarsreceptie)

 19 januari

23 januari

 

 

30 januari

 

 

6 februari13 februari

 13 februari

 16 februari

20 februari

 

 

27 februari

 

 

6 maart13 maart

 13 maart

 16 maart

20 maart


 

27 maart

 

 

3 april - digitaal11 april (dinsdag) - digitaal17 april

17 april

20 april

24 april

 

 

2 mei (dinsdag)

 

 

8 mei15 mei


 

22 mei

22 mei 

25 mei 

30 mei (dinsdag)

 

 

5 juni12 juni

 


19 juni

19 juni 

22 juni 

26 juni

 

 

3 juli

 

 

10 juli

 

 

17 juli - digitaal

 

 

24 juli - digitaal

 

 

31 juli - digitaal

 

 

7 augustus - digitaal

 

 

14 augustus - digitaal

 

 

21 augustus

 

 

28 augustus

 

 

4 september

 

 

11 september18 september

18 september 

21 september 

25 september

 

 

2 oktober

 

 

9 oktober16 oktober

16 oktober 

19 oktober 

23 oktober

 

 

30 oktober

 

 

6 november13 november

13 november

16 november 

20 november

 

 

27 november

 

 

4 december11 december

 

 

18 december

18 december 

21 december 

26 december (dinsdag) – digitaal

 

 

 

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127,129-131 van het Decreet lokaal bestuur. 

Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement van het district bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. De oproeping van de raadscommissies wordt digitaal  verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar  de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.