Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00110 - Voorzitterschap - Tijdelijke afwezigheid. Waarneming - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00110 - Voorzitterschap - Tijdelijke afwezigheid. Waarneming - Goedkeuring 2022_DRDE_00110 - Voorzitterschap - Tijdelijke afwezigheid. Waarneming - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 (jaarnummer 7) werd tijdens de installatievergadering van de districtsraad raadslid Frank Geudens door de districtsraad tot voorzitter van de districtsraad verkozen.
Op 21 maart 2019 (jaarnummer 42) nam de districtsraad kennis dat na geheime stemming en met ingang vanaf 18 februari 2019 raadslid Frank Geudens verkozen werd tot voorzitter van de districtsraadscommissie. 

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad  kan zijn bevoegdheid als voorzitter opdragen aan een ander raadslid. Het is opportuun om dit te formaliseren, gelet op het feit dat het niet uit te sluiten valt dat omwille van ziekte of overmacht, dit probleem zich kan stellen.

Conform artikel 9 van het huishoudelijk reglement Deurne van 23 mei 2019, aangepast op 20 februari 2020 en op 17 december 2020 kan een vervangend voorzitter voor de districtsraadscommissie worden bepaald door middel van een districtsraadsbesluit.

Op 20 februari 2020 (jaarnummer 32) nam de districtsraad kennis van het schrijven van voorzitter Frank Geudens waarin hij raadslid Charisse Verberckmoes aanduidde als plaatsvervangend voorzitter van de districtsraad bij zijn tijdelijke afwezigheid.
Op 20 februari 2020 (jaarnummer 32) besliste de districtsraad raadslid Charisse Verberckmoes aan te duiden als plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie bij zijn tijdelijke afwezigheid.
Op 2 maart 2021 nam raadslid Charisse Verberckmoes ontslag.

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 57) nam de districtsraad kennis van het schrijven van voorzitter Frank Geudens waarin hij raadslid Josephus Braam aanduidde als plaatsvervangend voorzitter van de districtsraad bij zijn tijdelijke afwezigheid.
Op 25 maart 2021 (jaarnummer 57) besliste de districtsraad om Josephus Braam aan te duiden als plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie bij zijn tijdelijke afwezigheid.
Op 5 september 2022 nam raadslid Josephus Braam ontslag.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

  • Artikel 7§5 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad tijdelijk afwezig is, hij zijn bevoegdheid schriftelijk kan opdragen aan een gemeenteraadslid. Dit  gemeenteraadslid neemt dan het voorzitterschap waar gedurende de periode van afwezigheid.
  • Artikel 120 stelt dat artikel 7 van toepassing is op de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", (…) "schepen" wordt gelezen als "districtsschepen", "burgemeester" wordt gelezen als "districtsburgemeester” (…).

Besluit

De districtsraad van Deurne keurt met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen het volgende besluit goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Ellen Seresia, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Sonja Stoop, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Onthoudingen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx.

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het schrijven van voorzitter Frank Geudens waarin hij raadslid Mascha Van Huffelen aanduidt als plaatsvervangend voorzitter van de districtsraad bij zijn tijdelijke afwezigheid.

Artikel 2

De districtsraad beslist raadslid Mascha Van Huffelen aan te duiden als plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie bij zijn tijdelijke afwezigheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Vervanging - Plaatsvervangend Voorzitter RC.msg