Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00116 - Districtsraad - Notulen districtsraad 15 september 2022. Districtsraadscommissie 12 september 2022 - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00116 - Districtsraad - Notulen districtsraad 15 september 2022. Districtsraadscommissie 12 september 2022 - Goedkeuring 2022_DRDE_00116 - Districtsraad - Notulen districtsraad 15 september 2022. Districtsraadscommissie 12 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 15 september 2022. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 12 september 2022.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 15 september 2022 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 12 september 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220921_Notulen_15september2022.pdf
  • 2022_09_12_verslag_RC.pdf
  • 20220905_Raadscommissie_TerRiv_FrCrTC.pptx
  • extra info bij presentatie StadinCijfers.msg