Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MOT_00085 - Voorstel tot motie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: beperking Indexering presentiegelden

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

ArbĂ«r Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_MOT_00085 - Voorstel tot motie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: beperking Indexering presentiegelden 2022_MOT_00085 - Voorstel tot motie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: beperking Indexering presentiegelden

Motivering

Indiener(s)

Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck

Gericht aan

Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen

vr 14/10/2022 - 10:30

Toelichting

De stad bespaart en dus verplicht het stadsbestuur de districten om ook besparen. Dit is blijkbaar niet in onderling overleg gebeurd ofwel? Als dat in onderling overleg gebeurd is, mag de districtsburgemeester daar een woordje uitleg over geven. Deurne moet 90.592 € besparen. De districtsraadsleden kunnen hiertoe bijdragen. In 2021 werden de presentiegelden verhoogd en geïndexeerd. In een periode met een index van 2 % wou dit zeggen dat  de zitpenningen 1 keer per jaar werden aangepast. In de huidige tijden met een levensduurte van 10% en meer worden de presentiegelden meerder keren per jaar aangepast (oktober 2021, februari 2022, april 2022, juni 2022 en september 2022).  Zo werden sinds april 2021 de presentiegelden 5 keer aangepast d.w.z. verhoogd met 10%. Voor onze fractie mogen de presentiegelden gerust gehalveerd worden maar we snappen wel dat niet iedereen daar akkoord mee zal gaan. Daarom stellen we voor in de toekomst de zitpenningen/presentiegelden slechts 1 keer per jaar te indexeren met 2% in de maand januari. Deze regeling kan geëvalueerd worden als de levensduurte terug naar normale cijfers van rond de 2% zou dalen. 


Artikel 1 De districtsraad beslist om met ingang van 1 januari 2023 de presentiegelden slechts 1 keer per jaar, in de maand januari, aan te passen met 1 verhoging van 2%.  


Initiatiefrecht

De districtsraad van Deurne keurt met 5 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 1 onthouding het volgende besluit af. 5 districtsraadsleden hebben niet gestemd.

Voor: Freddy Lorent, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx. 

Tegen: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Ellen Seresia, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Sonja Stoop, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili. 

Onthoudingen: Benjamin Weyts.

Niet gestemd: Arbër Halili, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens.