Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MOT_00086 - Voorstel tot motie van raadsleden Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Skrolan Hugens, Steven Van Bockstal, Arbër Halili: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_MOT_00086 - Voorstel tot motie van raadsleden Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Skrolan Hugens, Steven Van Bockstal, Arbër Halili: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar 2022_MOT_00086 - Voorstel tot motie van raadsleden Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Skrolan Hugens, Steven Van Bockstal, Arbër Halili: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar

Motivering

Indiener(s)

Mathijs Post, Arbër Halili, Skrolan Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra, Steven Van Bockstal

Gericht aan

Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen

za 15/10/2022 - 18:43

Toelichting

Begin oktober raakte bekend dat de keerlus Eksterlaar in Deurne aan de Sint-Rochusstraat op 7 november buiten dienst wordt gesteld. Als gevolg van de beslissing wordt tramlijn 4 ingekort tot Berchem-station. De verbinding met de Lange Leemstraat en de Nationale Bank (richting Antwerpen) valt zo weg. Reizigers zullen moet overstappen aan Berchem-station of in premetrostation Opera. Tramlijn 9 wordt verlengd tot Silsburg.

Het komt erop neer dat, als De Lijn haar plannen doorzet, het tramaanbod tussen Berchem-station en Eksterlaar vanaf 7 november wordt gehalveerd. Een zoveelste inperking van de OV-aanbod in Deurne Zuid.Artikel 1

De districtsraad verzoekt De Lijn om, eens de keerlus van Eksterlaar buiten gebruik is, tram 4 te behouden en zijn oorspronkelijke route te laten rijden tot aan Silsburg en tram 9 door te laten rijden tot aan P&R Wommelgem, zoals ze in 2018 al een tijd lang deed. Zo blijft de mobiliteit voor de bewoners van Deurne, Berchem en Borgerhout behouden.
Het behoud van tram 4 in zijn oorspronkelijke route mag niet leiden tot een vermindering van het aanbod elders.

Artikel 2
De districtsraad dringt nogmaals bij De Lijn aan op de commerciële exploitatie van de tramlijnen op de Ruggeveldlaan.


Artikel 3
Deze motie heeft geen financiële gevolgen

Initiatiefrecht

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.