Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00218 - Interpellatie van raadsleden Skrolan Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra: Energiecrisis: acties naar Deurnese verenigingen en bevolking?

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_IP_00218 - Interpellatie van raadsleden Skrolan Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra: Energiecrisis: acties naar Deurnese verenigingen en bevolking? 2022_IP_00218 - Interpellatie van raadsleden Skrolan Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra: Energiecrisis: acties naar Deurnese verenigingen en bevolking?

Motivering

Indiener(s)

Skrolan Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra

Gericht aan

Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen

vr 14/10/2022 - 16:55

Toelichting

De Deurnese bevolking wordt hard getroffen door de energiecrisis en de torenhoge prijzen die op dit moment gelden.

We stelden reeds een schriftelijke vraag over de bescheiden rol die district Deurne kan spelen.

Wij zijn verheugd om te horen dat er wordt bekeken op welke wijze district Deurne ’s nachts lichten kan doven op verschillende locaties om als district zelf een duid in de het zakje te doen. Naast financiële voordelen heeft dit ook ecologische voordelen en we zijn dan ook hoopvol dat deze maatregel in de toekomst kan blijven bestaan na positieve evaluatie. We kregen ook het antwoord dat sportverenigingen een vorming krijgen rond energiebesparende maatregelen en vragen ons af waarom enkel de sportverenigingen van dit aanbod kunnen genieten. Er zijn vele andere verenigingen in ons district die ook baat zouden kunnen hebben van deze vorming. Waarom wordt er voor de sportverenigingen gekozen en niet voor de andere verenigingen?

We zijn echter bezorgd over een zin in uw antwoord. Enkele winterse evenementen zouden worden bekeken en eventueel geschrapt worden. Welke criteria worden hiervoor gebruikt en over welke evenementen zou het hier gaan?

We begrijpen dat er geen mogelijkheid is om tegemoet te komen in mensen hun energiefactuur. We denken echter dat er nog heel wat andere mogelijkheden bij het district zijn. Zo zijn er in andere districten ook maatregelen getroffen bij aanhoudende hitte. Er werden tips gegeven om de woningen koel te houden op de website van het district Berchem onder andere. Ons lijkt het interessant om ook rond maatregelen om warmte in huis te houden te communiceren, zowel digitaal als op papier. Een overzicht van de verschillende maatregelen die door de verschillende overheden genomen worden, zou mensen makkelijker aan hun rechten kunnen laten komen.

Er zijn binnen onze stad heel wat mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Het district zou hier kunnen over communiceren via Facebook, website en Hoplr. We hoorden dat deze diensten niet meer kunnen volgen om mensen te informeren. Het lijkt ons wel mogelijk om snel mensen in te zetten om rond deze thema’s degelijk te informeren, net zoals in de coronacrisis gebeurde. Het lijkt ons dan ook slim als district rond dit thema aan te dringen om extra middelen bij de stad. Zet het district extra mensen in om de Deurnese bewoners bewust te maken van kleine en grotere manieren om energie te besparen?

In de winter zullen letterlijk een aantal mensen in de kou blijven zitten en staan. Zijn er plannen om extra studieplekken voor studenten en eventueel werkplekken voor mensen te voorzien zodat ze niet in de kou moeten blijven zitten?

We zullen met zijn allen letterlijk en figuurlijk voor elkaar moeten zorgen dit najaar en deze winter. Mensen verarmen, kiezen er noodgedwongen voor om kou te leiden. Deurnese bewoners die het beter hebben, bewust maken van kleine gebaren voor hun buren die het minder makkelijk hebben lijkt ons ook een kans om de sociale cohesie in ons district nog groter te maken. Zo denken we aan een warme oproep om af en toe eens een extra tas soep te delen met buren die het minder hebben of misschien zelfs een buur uit te nodigen voor een warme avond.

Graag uw reactie.