Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00223 - Interpellatie van raadslid Steven Van Bockstal: Communicatie infomomenten keerlus/Ergo De Waellaan

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

ArbĂ«r Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_IP_00223 - Interpellatie van raadslid Steven Van Bockstal: Communicatie infomomenten keerlus/Ergo De Waellaan 2022_IP_00223 - Interpellatie van raadslid Steven Van Bockstal: Communicatie infomomenten keerlus/Ergo De Waellaan

Motivering

Indiener(s)

Steven Van Bockstal

Gericht aan

Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen

za 15/10/2022 - 20:15

Toelichting

Beste districtsburgemeester

Op woensdag 5 oktober vond er een infomoment plaats over de plannen van de Gitschotelei/Boekenberglei en de beruchte keerlus. Begin september zou er een infomoment hebben plaatsgevonden over de bouw van 175 nieuwe appartementen op de locatie waar Fedasil momenteel mensen opvangt. Het plaatsvinden van deze infomomenten zijn naar mijn weten niet gecommuniceerd geweest met de districtsraadsleden. Nochtans hebben wij in het nabije verleden al vaker de bewonersbrieven doorgestuurd gekregen van infomomenten en overlegmomenten. Om enkele voorbeelden te geven

  • Die over de Kerkhofweg van 1 september
  • Het infomoment betreffende Wim Saerensplein van 5 juli
  • Het infomoment over de heraanleg van Tweemontstraat/Merksemsesteenweg begin dit jaar

De 2 infomomenten waar ik naar verwijs zijn nochtans zeer impactvolle projecten. Hoe komt het dat er voor bepaalde infomomenten wordt beslist om de districtsraadsleden op de hoogte te stellen en voor andere niet?


Alvast bedankt voor uw antwoord.