Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00219 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Ondersteuning Theatergarage

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

ArbĂ«r Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_IP_00219 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Ondersteuning Theatergarage 2022_IP_00219 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Ondersteuning Theatergarage

Motivering

Indiener(s)

Giuliana Chirinos Saavedra

Gericht aan

Frank Vercammen

Tijdstip van indienen

vr 14/10/2022 - 17:46

Toelichting

Cultuur verbindt. Cultuur versterkt het sociale weefsel in wijken en steden. Een van de kerntaken van lokale overheden is laagdrempelig cultuur- en vrijetijdsaanbod stimuleren.

In het huidige Bestuursakkoord van district Deurne leest men: 

‘Om zo veel mogelijk Deurnenaars te bereiken, moet cultuur ook buiten de gevestigde infrastructuur van cultuurcentra en bibliotheken treden en worden georganiseerd in de verschillende buurten’.

Spijtig genoeg is er nog steeds geen structureel aanbod vanuit ons district in Deurne-Zuid.


Een van de weinige initiatieven in de buurt die aan Borgerhout en Berchem grenst, is de coöperatieve vennootschap Theatergarage, een cultureel buurtcentrum met een fijn programma voor jong en oud. Zo genieten er jaarlijks meer dan 5000 schoolkinderen van de voorstellingen, waarvan bijna 30% leerlingen uit Deurne zijn. Vorig seizoen ging het om 1374 scholieren vanuit ons district. 


Onlangs heeft de stad een groot deel van hun subsidies afgeschaft, waardoor hun werking hoe dan ook geïmpacteerd zal worden. 


Vragen:


  • Graag vernemen we van onze schepen van Cultuur in Deurne of er acties zullen genomen worden vanuit ons district om de toekomst van de Theatergarage verder te garanderen.

  • Denkt de schepen dat het wegvallen van een substantieel deel van de subsidies gevolgen zal hebben voor het aanbod van de Theatergarage?

  • De schepen had recent een overleg met de Theatergarage: welke noden werden daar op tafel gelegd?

  • Zijn er concrete plannen om de Theatergarage financieel te ondersteunen om ervoor te zorgen dat het bestaande culturele aanbod o.a. voor het Deurnese jong en wat ouder publiek niet in het gedrang komt?