Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_IP_00222 - Interpellatie van raadsleden Steven Van Bockstal, Mathijs Post: kappen van 2 toekomstbomen Park Groot Schijn

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

ArbĂ«r Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_IP_00222 - Interpellatie van raadsleden Steven Van Bockstal, Mathijs Post: kappen van 2 toekomstbomen Park Groot Schijn 2022_IP_00222 - Interpellatie van raadsleden Steven Van Bockstal, Mathijs Post: kappen van 2 toekomstbomen Park Groot Schijn

Motivering

Indiener(s)

Mathijs Post, Steven Van Bockstal

Gericht aan

Frank Vercammen

Tijdstip van indienen

za 15/10/2022 - 19:54

Toelichting

Beste schepen

De werken aan Park Groot Schijn zitten in haar laatste fase. De ruimte tussen Horecazaak De Haas en begraafplaats Ruggeveld ligt volledig open. In deze zone stonden tot voorheen 2 toekomstbomen die nu dus zijn gekapt. Deze toekomstbomen zijn nog steeds als zodanig aangeduid op de website van de stad.

In 2017 lanceerde Stad Antwerpen het project van de toekomstbomen. Deze worden op de website omschreven als bomen in een straat of op een plein die voldoende ruimte en bescherming krijgen, zowel boven als onder de grond. Zo krijgen de bomen de kans om uit te groeien tot grote en monumentale bomen, die gemakkelijk 120 jaar worden.

Door het kappen van deze 2 bomen verliest de waarde van het label 'Toekomstboom' enorm aan waarde.

  • Was u op de hoogte dat deze 2 toekomstbomen gekapt zouden worden?
    • Zo ja, hoe is het overleg daarover gelopen?
  • Is het volgens u nog wel de moeite om over toekomstbomen te spreken als deze toch gewoon gekapt kunnen worden wanneer het goed uitkomt?
    • zo ja, is het district geëngageerd om deze dan ook te beschermen en er op toe te zien dat er in de toekomst geen meer gekapt zullen worden?


Alvast bedankt voor uw antwoord.