Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_AM_00055 - Amendement van raadslid Alain Hoeckx: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_AM_00055 - Amendement van raadslid Alain Hoeckx: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar 2022_AM_00055 - Amendement van raadslid Alain Hoeckx: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Alain Hoeckx

Gericht aan

Frank Geudens

Tijdstip van indienen

do 20/10/2022 - 14:38

Toelichting

Artikel 1 aanvullen en artikel 2 toevoegen als volgt:

Artikel 1
De districtsraad verzoekt De Lijn om, eens de keerlus van Eksterlaar buiten gebruik is, tram 4 te behouden en zijn oorspronkelijke route te laten rijden tot aan Silsburg en tram 9 door te laten rijden tot aan P&R Wommelgem, zoals ze in 2018 al een tijd lang deed. Zo blijft de mobiliteit voor de bewoners van Deurne, Berchem en Borgerhout behouden.
Het behoud van tram 4 in zijn oorspronkelijke route mag niet leiden tot een vermindering van het aanbod elders.

Artikel 2
De districtsraad dringt nogmaals bij De Lijn aan op de commerciële exploitatie van de tramlijnen op de Ruggeveldlaan.

Initiatiefrecht

De districtsraad van Deurne keurt met 25 stemmen voor en 1 onthouding het volgende besluit goed. 

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Ellen Seresia, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Sonja Stoop, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Skrolan Hugens, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx. 

Onthoudingen:  Steven Van Bockstal.