Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_AM_00056 - Amendement van raadsleden Alain Hoeckx, Benjamin Weyts, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Freddy Lorent, Mathijs Post: Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_AM_00056 - Amendement van raadsleden Alain Hoeckx, Benjamin Weyts, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Freddy Lorent, Mathijs Post: Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota 2022_AM_00056 - Amendement van raadsleden Alain Hoeckx, Benjamin Weyts, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Freddy Lorent, Mathijs Post: Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Alain Hoeckx, Kristof Vissers, Mathijs Post, Sarpongmaa Agyin, Freddy Lorent, Benjamin Weyts

Gericht aan

Frank Geudens

Tijdstip van indienen

do 20/10/2022 - 14:39

Toelichting

Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over de alternatievenonderzoeksnota complex project De Nieuwe Rand, mits rekening te houden met volgende opmerking:
De districtsraad van Deurne vraagt nogmaals om de E313 tussen het rondpunt van Wommelgem en de aansluiting van de E313 met R1 (Antwerpse Ring) te ondertunnelen.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.


Initiatiefrecht

De districtsraad van Deurne keurt met 15 stemmen voor, 1 stem tegen en 10 onthoudingen het volgende besluit goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Ellen Seresia, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Sonja Stoop, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Freddy Lorent, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Frank Geudens.

Onthoudingen: Benjamin Weyts, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx.