Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

Besluitenlijst  districtsraad Deurne

do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne

 • Agentschap Binnenlands Bestuur - antwoord aan klacht burger

  Behandeld
 • 1.

  2022_DRDE_00116 - Districtsraad - Notulen districtsraad 15 september 2022. Districtsraadscommissie 12 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRDE_00109 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling opvolger - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRDE_00113 - Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DRDE_00110 - Voorzitterschap - Tijdelijke afwezigheid. Waarneming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_AM_00056 - Amendement van raadsleden Alain Hoeckx, Benjamin Weyts, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Freddy Lorent, Mathijs Post: Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRDE_00103 - Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRDE_00111 - Ondersteuningsreglement - District Deurne - Operatie Proper - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRDE_00112 - Bestek GAC_2022_02425 (SWOU12149). Wegeniswerken Schotensesteenweg, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DRDE_00119 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden september - oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2022_DRDE_00114 - Districtscollege, districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 11.

  2022_DRDE_00107 - Districten Deurne en Borgerhout. Cruyslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DRDE_00108 - District Deurne. Van Erstenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_DRDE_00118 - District Deurne. Van Cortbeemdelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRDE_00117 - District Deurne. Van Duyststraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_MOT_00085 - Voorstel tot motie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: beperking Indexering presentiegelden

  Niet goedgekeurd
 • 22.

  2022_AM_00055 - Amendement van raadslid Alain Hoeckx: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_MOT_00086 - Voorstel tot motie van raadsleden Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Skrolan Hugens, Steven Van Bockstal, Arbër Halili: Behoud van tramfrequentie na uitdienstname keerlus Eksterlaar

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_IP_00222 - Interpellatie van raadsleden Steven Van Bockstal, Mathijs Post: kappen van 2 toekomstbomen Park Groot Schijn

  Behandeld
 • 20.

  2022_IP_00223 - Interpellatie van raadslid Steven Van Bockstal: Communicatie infomomenten keerlus/Ergo De Waellaan

  Behandeld
 • 17.

  2022_IP_00219 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Ondersteuning Theatergarage

  Behandeld
 • 18.

  2022_IP_00218 - Interpellatie van raadsleden Skrolan Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra: Energiecrisis: acties naar Deurnese verenigingen en bevolking?

  Behandeld
 • 16.

  2022_IP_00220 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans: Doven van de straatverlichting

  Behandeld
 • 21.

  2022_MV_00074 - Mondelinge vraag van raadsleden Jan Van Wesembeeck, Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven: toegankelijkheid begraafplaats Ruggeveld

  Behandeld