Terug districtsraad Deurne

Thu 15/09/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne

Openbare zitting

A-punten

District Deurne

secretariaat
lokaal jeugdbeleid
openbaar domein

B-punten

District Deurne

openbaar domein
secretariaat

Besloten zitting

B-punten

District Deurne

secretariaat

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties