Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_DCDE_00334 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling Erfgoed. Organisatie vzw Stampe & Vertongen museum, vliegwaardig maken van vliegtuig Fokker D.VII - Addendum op afsprakennota. - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 07/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Elke Brydenbach, districtsschepen

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00334 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling Erfgoed. Organisatie vzw Stampe & Vertongen museum, vliegwaardig maken van vliegtuig Fokker D.VII - Addendum op afsprakennota. - Goedkeuring 2022_DCDE_00334 - Ondersteuning. Beleidsdoelstelling Erfgoed. Organisatie vzw Stampe & Vertongen museum, vliegwaardig maken van vliegtuig Fokker D.VII - Addendum op afsprakennota. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege bekrachtigde in zitting van 13 december 2021 de afsprakennota District Deurne Erfgoed: vzw Stampe & Vertongen Museum, vliegwaardig maken van vliegtuig Fokker D.VII met een looptijd van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022.
De ontvanger vraagt om de looptijd van de afsprakennota te verlengen aangezien de werken vertraging hebben opgelopen.

Argumentatie

Het district gaat akkoord om de afsprakennota te verlengen tot 30 november 2023.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges  vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010301 - Cultuur
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010303 - Toerisme en Erfgoed

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het addendum op de afsprakennota District Deurne Erfgoed: vzw Stampe & Vertongen Museum, vliegwaardig maken van vliegtuig Fokker D.VII voor de ondersteuning van vzw Stampe & Vertongen Museum, Luchthavenlei 1/3, 2100 Antwerpen voor een bedrag van 15.000,00 EUR goed waarbij de einde looptijd tot 30 november 2023 wordt verlengd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.