Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCDE_00345 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 46 en 47 - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 28/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00345 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 46 en 47 - Kennisneming 2022_DCDE_00345 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 46 en 47 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 46 en 47 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag op de eerstvolgende raadscommissie mondeling beantwoord.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd.

Juridische grond

Artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne, goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 en gewijzigd op 20 februari 2020, bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van volgende binnengekomen schriftelijke vragen:

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
17 november 2022Alain HoeckxOntlenen buurtmobiel door verenigingenTjerk Sekeris
17 november 2022Sarpongmaa AgyinSloping krotten BorsbeeksesteenwegTjerk Sekeris
22 november 2022Giuliana Chirinos SaavedraRealisatie aanpassingen middenberm Jozef VerbovenleiFreddy Lorent


Artikel 2

Het districtscollege wijst deze vraag voor gevolg toe aan het districtscollegelid waaraan de vraag werd gesteld.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20221117_AH_TS_Ontlenen_buurtmobiel_door_verenigingen.pdf
  • 20221117_SA_TS_sloping_krotten_Borsbeeksesteenweg.pdf
  • 20221122_GCS_FL_realisatie_aanpassingen_middenberm_JozefVerbovenlei.pdf