Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCDE_00354 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 28/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00354 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring 2022_DCDE_00354 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 17 februari 2020 (jaarnummer 43) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.
 
De districtsraad nam op 23 april 2020 (jaarnummer 40) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.
 
De districtsraad keurde op 17 november 2022 (jaarnummer 130) aanpassing 6  van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.
 
De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.
 
Met dit besluit wordt volgende IKAlight goedgekeurd: 


Voor de tussenkomst van 50% in de kosten in de offerte voor het hekwerk/ballenvanger/poort aan de parking Keteleer moet er een budget vrijgemaakt worden  op budgetpositie 220 in 2023.  Binnen actie 2DEU010101_Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid wordt, vanuit het budget met budgetpositie 224, hiervoor budget vrijgemaakt in 2023.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.
 
Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light, voor het aandeel in de offerte voor het hekwerk/ballenvanger/poort aan de parking Keteleer, op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

PC Budgetplaats EXP/INV U/O Bpos Actie BeginbudgetEindbudgetBedrag
504 5042500000
INV U 220 2DEU010101M01314
297 279,43
308 379,43
+11.100,00
504 5042500000
INV U 224 2DEU010101A00000
886 262,49
875 162,49
-11.100,00