Terug
Gepubliceerd op 28/12/2022

Besluitenlijst  districtsraad Hoboken

ma 19/12/2022 - 19:30 Raadszaal

 • 1.

  2022_DRHO_00092 - Districtsraad - Notulen districtsraad 21 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRHO_00093 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRHO_00094 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DRHO_00095 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRHO_00096 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement werkingsondersteuning Hobokense jeugdverenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRHO_00097 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRHO_00098 - District Hoboken. Kolonel Harrystraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRHO_00091 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00233 - van raadslid Emile Smets aan Kathelijne Toen - Kennisneming

  Afgevoerd