Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_IP_00236 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkeersveiligheid Commandant Weynsstraat

districtsraad Hoboken
ma 21/11/2022 - 19:30 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Elke Heylen, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_IP_00236 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkeersveiligheid Commandant Weynsstraat 2022_IP_00236 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkeersveiligheid Commandant Weynsstraat

Motivering

Indiener(s)

Tim Joye

Gericht aan

Paul De Ranter, Carine Leys

Tijdstip van indienen

zo 23/10/2022 - 09:49

Toelichting

Begin dit jaar bespraken we op de districtsraad de verkeersveiligheid in de Commandant Weynsstraat. Er werd toen vastgesteld dat de maximaal toegelaten snelheid opvallend veel overschreden werd. Het collega gaf aan dat er snelheidsremmende aanpassingen zouden komen in de straat. Is hier ondertussen al meer over geweten? Welke maatregelen zouden er genomen worden, en wat is de voorziene timing? 

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

​ di 22/11/2022 - 09:43