Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

Besluitenlijst  districtsraad Hoboken

ma 21/11/2022 - 19:30 Raadszaal

 • 1.

  2022_DRHO_00084 - Districtsraad - Notulen districtsraad 17 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRHO_00088 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DRHO_00082 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DRHO_00083 - Ondersteuning. Stadsmakers Hoboken. - Roger Riské - Buurtactiviteit zomerfeest Maria-Henriëttalei. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRHO_00089 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken - Algemene vergadering. Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRHO_00085 - District Hoboken - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRHO_00086 - District Hoboken. Fodderiestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRHO_00087 - District Hoboken. Emiel Vanderveldestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DRHO_00090 - District Hoboken. Krugerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_IP_00236 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkeersveiligheid Commandant Weynsstraat

  Behandeld