Terug districtsraad Hoboken

Mon 21/11/2022 - 19:30 Raadszaal

Openbare zitting

A-punten

District Hoboken

secretariaat
lokaal sportbeleid
Burger- en buurtinitiatieven
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Hoboken

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties