Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_DRHO_00077 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraadscommissie en districtsraad. Vergaderdata 2023 - Goedkeuring

districtsraad Hoboken
ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DRHO_00077 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraadscommissie en districtsraad. Vergaderdata 2023 - Goedkeuring 2022_DRHO_00077 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen districtsraadscommissie en districtsraad. Vergaderdata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De vergaderdata van de districtsraadscommissie en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor het jaar 2023:

Districtsraadscommissie Districtsraad
9 januari 2023 16 januari 2023
6 februari 2023 13 februari 2023
13 maart 2023 20 maart 2023
17 april 2023 24 april 2023
15 mei 2023 22 mei 2023
19 juni 2023 26 juni 2023
4 september 2023 11 september 2023
9 oktober 2023 16 oktober 2023
13 november 2023 20 november 2023
11 december 2023 18 december 2023

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • artikelen 18 en 126 stellen dat de districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar;
  • artikelen 18 tot en met 39, samen te lezen met artikelen 126 en 127 (Afdeling 2. De werking van de gemeenteraad).

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de districtsraadscommissie en de districtsraad. Artikel 2 van het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de districtsraad op 29 april 2019 (jaarnummer 41) bepaalt dat de oproeping van de districtsraadscommissie en de districtsraad digitaal wordt verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de vergaderdata voor 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.