Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_DRHO_00079 - Ondersteuning - Jeugd - Jeugdhuis JOH vzw - nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

districtsraad Hoboken
ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DRHO_00079 - Ondersteuning - Jeugd - Jeugdhuis JOH vzw - nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_DRHO_00079 - Ondersteuning - Jeugd - Jeugdhuis JOH vzw - nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 23 mei 2022 (jaarnummer 46) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Jeugdhuid JOH vzw, Oudestraat 81, 2660 Hoboken (NBE 0465.118.562) 

Jeugdhuis JOH vzw (NBE 0465.118.562) diende een aanvraag in voor een infrastructuurondersteuning.

Argumentatie

Jeugdhuis JOH vzw (NBE0465.118.562) vraagt een infrastructuurondersteuning aan voor het vernieuwen van de ramen, buitendeur en de nooddeur. De ramen worden voorzien van rolluiken met een preventie-inbraaksysteem. 

Het district Hoboken wil deze verbeteringswerken ondersteunen met een nominatieve infrastructuurondersteuning van 22.264,00 EUR.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats: 5061000000 - Budgetpositie: 664800 - Functiegebied: 2HOB010303A00000 - Begrotingsprogramma: 2HO090740

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 22.264,00 euro nominatief toe te wijzen aan Jeugdhuis JOH vzw, ondernemingsnummer NBE 0465.118.562.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.