Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_IP_00211 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Verkeersveiligheid Krugerstraat

districtsraad Hoboken
ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_IP_00211 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Verkeersveiligheid Krugerstraat 2022_IP_00211 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Verkeersveiligheid Krugerstraat

Motivering

Indiener(s)

Geert Pichal, Elisabeth Van Dyck

Gericht aan

Paul De Ranter

Tijdstip van indienen

di 11/10/2022 - 14:10

Toelichting

Geachte schepen,

in april vroegen we u welke mogelijkheden u ziet om de verkeersveiligheid in de Krugerstraat te verbeteren. Met de afwerking van de fietsbrug over de spoorweg kunnen we ons immers terug aan meer fietsers in de Krugerstraat verwachten. In de Krugerstraat gebeuren vrij veel ongevallen en worden er bijvoorbeeld ook veel spiegels van geparkeerde wagens afgereden. Bovendien wordt er gewerkt aan een FR03 fietsostrade richting Edegem, die via de districtenroute ook aansluit op de fietsbrug in Hoboken. 
In uw antwoord beloofde u toen om dit voor te leggen aan de dienst mobiliteit van de stad en een studie van de verkeersstromen en mogelijke ingrepen te vragen. 


Onze vragen zijn: 1) zal de studie van de verkeerssituatie in en rond de Krugerstraat uitgevoerd worden? Hebt u al overleg gehad hierover? Welke ingrepen worden eventueel voorgesteld?
                             2) werd het district betrokken bij de plannen rond de FR03 fietsostrade?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Van Dyck houdt haar interpellatie.
Districtsschepen De Ranter geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Van Dyck houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

​ di 18/10/2022 - 09:21