Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_IP_00212 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Gevolgen energiecrisis

districtsraad Hoboken
ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_IP_00212 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Gevolgen energiecrisis 2022_IP_00212 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Geert Pichal: Gevolgen energiecrisis

Motivering

Indiener(s)

Geert Pichal, Elisabeth Van Dyck

Gericht aan

Paul De Ranter, Kathelijne Toen

Tijdstip van indienen

di 11/10/2022 - 14:14

Toelichting

Beste schepenen,

We worden met zijn allen geconfronteerd met de gevolgen van een Europese energiecrisis. De gevolgen van de hoge energieprijzen laten zich voelen voor zowel de burgers, de bedrijven en de overheden.

Voor een hele groep mensen zijn het financieel zware tijden. Waar sommigen het tot nu toe nog net konden redden, dreigt nu voor velen gewoon armoede, schulden en lege brooddozen voor de kinderen.

Het verenigingsleven zal door de financiële druk waarschijnlijk activiteiten moeten afbouwen.

De middenstand en de bedrijven komen ook zeer zwaar onder druk te staan.

Het district wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de hoge energieprijzen voor zijn diensten.

We weten dat het district weinig bevoegdheden heeft om hierin actief op te treden. Maar misschien zijn er toch mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Daarom onze volgende vragen:

  • Zal het district Hoboken extra inzetten op informatie en toeleiding naar de juiste diensten? We denken aan de website van het district en de informatieborden waar de gegevens van het Ecohuis, het Ocmw, het Energieteam aangeboden worden.
    Is er aan de loketten mogelijkheid om deze informatie actief te verspreiden?
  • Worden er ondersteunende maatregelen voorzien om de verenigingen in Hoboken te helpen wanneer zij hun energiefacturen niet kunnen betalen?
  • Hoe gaat het district zelf om met deze energiecrisis? Zijn er al concrete maatregelen genomen gericht op het besparen op energie? (temperatuur, verlichting, …). Is het nu al duidelijk of de meerjarenplanning zal moeten aangepast worden? Op welke vlakken?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Van Dyck houdt haar interpellatie.
Districtsraadsleden Verveckken en Joye houden een tussenkomst.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Van Dyck houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

​ di 18/10/2022 - 09:23