Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Nieuwe invulling voor BP-site naast Hobokense Polder

districtsraad Hoboken
ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Nieuwe invulling voor BP-site naast Hobokense Polder 2022_IP_00183 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Nieuwe invulling voor BP-site naast Hobokense Polder

Motivering

Indiener(s)

Tim Joye

Gericht aan

Kathelijne Toen

Tijdstip van indienen

wo 07/09/2022 - 22:37

Toelichting

Deze zomer raakte bekend dat het stadsbestuur op zoek gaat naar alternatieve locaties voor de geplande Maritieme Campus, die rederij CMB wou bouwen op de oude BP-site, vlak naast de Hobokense Polder. Op die plannen kwam heel veel protest van Hobokenaren en van Natuurpunt die het poldergebied beheert. Als MCA naar een andere locatie zou verhuizen, dan zou het stadsbestuur volgens de krantenberichten interesse hebben om op de BP-site een aantal stadsdiensten onder te brengen. 

Graag wou ik het districtsbestuur van Hoboken vragen welke rol zij willen opnemen in het verdere verloop van dit dossier:

 - Wil het districtsbestuur bij de bevoegde schepen mee de piste van een alternatieve locatie ondersteunen?

 - Zal het districtsbestuur mee betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen, over welke stadsdiensten het dan mogelijks zou kunnen gaan? Zal het districtsbestuur er ook over waken dat Natuurpunt hier dan verder bij betrokken wordt? 


Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsraadslid Gyuler houdt een tussenkomst.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

​ di 18/10/2022 - 09:18