Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

2022_IP_00213 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Na oplossing voor buslijn 13 ook oplossing voor tramlijn 2 en 4?

districtsraad Hoboken
ma 17/10/2022 - 19:30 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Abderrahim Badri, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_IP_00213 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Na oplossing voor buslijn 13 ook oplossing voor tramlijn 2 en 4? 2022_IP_00213 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Na oplossing voor buslijn 13 ook oplossing voor tramlijn 2 en 4?

Motivering

Indiener(s)

Tim Joye

Gericht aan

Paul De Ranter

Tijdstip van indienen

di 11/10/2022 - 23:43

Toelichting

Vorige maand kregen we het positieve nieuws dat het door samenwerking tussen het districtsbestuur en De Lijn gelukt was om een betere oplossing te vinden voor de omleiding van buslijn 13 nav de werken in de Louisalei.

Jammer genoeg is dit voor Hobokenaren niet het enige probleem tegenwoordig met het openbaar vervoer. Tram 2 stopt nog altijd aan de Zwaantjes. Tram 4 rijdt meer frequent tussen Kioskplaats en Zwaantjes, maar rijdt nog steeds heel traag. Daardoor zijn er soms lange wachttijden aan de Hobokense haltes voorbij de Zwaantjes. Ook de aansluiting aan de Zwaantjes is vaak niet ideaal. Scholieren uit de omgeving van de Kioskplaats geven aan dat ze meer dan een half uur vroeger moeten opstaan om op tijd op school te geraken. Dit kan niet blijven duren. 

Kan het districtsbestuur via het hernieuwde contact met De Lijn niet mee pleiten voor een tijdelijke pendelbus tussen Zwaantjes en Kioskplaats? In juni werd op de districtsraad gezegd dat de vraag gesteld zou worden aan De Lijn. In de zomer verklaarde De Lijn dat de piste onderzocht wordt. Ondertussen zijn we al oktober. Heeft het districtsbestuur meer info waarom er geen betere oplossing komt? Heeft de districtsbestuur ook meer info over wanneer de sporen vervangen kunnen worden? Want dat is de enige structurele oplossing natuurlijk. 

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsraadslid Gyuler houdt een tussenkomst.
Districtsschepen De Ranter geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

​ di 18/10/2022 - 09:24