Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

Besluitenlijst  zonecollege

di 08/11/2022 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2022_ZC_00455 - Zonecollege - Verslag 2 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_ZC_00456 - Opleiding 2022 - Lijst 34 - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_ZC_00457 - Dienstopdracht 2022 - Teambuilding preventie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_ZC_00458 - Bestelbonnen 2022 - Goedkeuringen op lijst 42 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_ZC_00459 - Bestelbonnen - Aankopen gewone dienst kleiner dan of gelijk aan 5.500 euro. Lijst derde kwartaal dienstjaar 2022 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_ZC_00460 - Betaalbaarstelling facturen 2022/250 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 391 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_ZC_00461 - Bijzondere rekenplichtige - Afwezigheid. Aanduiding vervanger - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_ZC_00462 - Selectieprocedure omkaderend personeel - Vacature juridisch adviseur (A1a-A3a). Openverklaring, samenstelling selectiejury en timing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_ZC_00463 - Operationeel personeel - Verlof voor stage - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_ZC_00464 - Operationeel personeel - Cumulatie van beroepsactiviteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd