Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 22/12/2022 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring 2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Merksem organiseert in samenwerking met de Merksemse sportraad de jaarlijkse viering voor sportlaureaten. Tijdens de viering worden de Merksemse sporters en ploegen gehuldigd voor hun sportprestaties. Er wordt ook een sportambassadeur verkozen en een G-sporttrofee uitgereikt. De viering voor sportlaureaten vindt jaarlijks plaats in het 1ste kwartaal van het daaropvolgende jaar.  

Argumentatie

Het bestaande reglement wordt beperkt aangepast:  

  • art. 2: Uitzonderlijke prestaties komen ook in aanmerking voor viering; 

  • art. 3: Voor de viering in 2023 dienen de kandidaturen uitzonderlijk ten laatste voor 31 januari bezorgd te worden. 

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal sportbeleid. 

Adviezen

sportraad Gunstig advies

De sportraad van district Merksem adviseert het initiatief van het district gunstig i.v.m. aanpassingen in het reglement. 

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de aanpassing van het reglement viering sportlaureaten, dat ingaat op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025, goed. 

Artikel 2

De districtsraad keurt goed dat met ingang vanaf 1 januari 2023 het vigerende reglement viering sportlaureaten opgeheven wordt. 

 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.