Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

Besluitenlijst  districtsraad Merksem

do 22/12/2022 - 20:00 raadzaal

 • 1.

  2022_DRME_00087 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

  Kennis genomen
 • HD 1.

  2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2022_DRME_00090 - Ondersteuning - Afwijking reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRME_00089 - Viering sportlaureaten - Aanpassing reglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRME_00088 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd