Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_DRME_00080 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen september 2022 - Kennisneming

districtsraad Merksem
do 24/11/2022 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2022_DRME_00080 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen september 2022 - Kennisneming 2022_DRME_00080 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen september 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Argumentatie

In de maand september 2022 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget september 2022:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit

Opdracht SWPR13049A
Moeshofstraat onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden

Verbruggen BV

63.530,11 EUR

4005522984
5072500000 Zitting 1 september 2022
Jaarnummer 236

Opdracht SWPR13422A
Sint-Bartholomeusstraat wegeniswerken

Verbruggen BV
7.052,27 EUR40055210195072500000Zitting 1 september 2022
Jaarnummer 237

Opdracht SWPR13474A
Straalstraat wegeniswerken

Verbruggen BV
10.805,03 EUR
40055210245072500000Zitting 1 september 2022
Jaarnummer 238

Alkstraat onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden
Opdracht SWPR13047A

Verbruggen BV
14.216,19 EUR40055251185072500000Zitting 15 september 2022
Jaarnummer 244

Laarsebaan onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden
Opdracht SWPR13048A

Verbruggen BV
72.513,05 EUR40055238195072500000Zitting 15 september 2022
Jaarnummer 246

plaatsen straatmeubilair in het district
deelopdracht GAC/2020/01405/ME02

Verbruggen BV

15.128,13 EUR40055234265072500000Zitting 15 september 2022
Jaarnummer 247

Opdracht SWPR13502A
Terlindenhofstraat wegeniswerken

VHP Wegenbouw bvba

137.333,05 EUR40055286505072500000Zitting 29 september 2022
Jaarnummer 257

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.