Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

Notulen  districtsraad Merksem

do 24/11/2022 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2022_DRME_00086 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 oktober 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
1.

2022_DRME_00086 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 oktober 2022 - Goedkeuring

2022_DRME_00086 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 27 oktober 2022.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van de districtsraad. 

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 27 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DRME_00080 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen september 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2.

2022_DRME_00080 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen september 2022 - Kennisneming

2022_DRME_00080 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen september 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Argumentatie

In de maand september 2022 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget september 2022:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit

Opdracht SWPR13049A
Moeshofstraat onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden

Verbruggen BV

63.530,11 EUR

4005522984
5072500000 Zitting 1 september 2022
Jaarnummer 236

Opdracht SWPR13422A
Sint-Bartholomeusstraat wegeniswerken

Verbruggen BV
7.052,27 EUR40055210195072500000Zitting 1 september 2022
Jaarnummer 237

Opdracht SWPR13474A
Straalstraat wegeniswerken

Verbruggen BV
10.805,03 EUR
40055210245072500000Zitting 1 september 2022
Jaarnummer 238

Alkstraat onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden
Opdracht SWPR13047A

Verbruggen BV
14.216,19 EUR40055251185072500000Zitting 15 september 2022
Jaarnummer 244

Laarsebaan onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden
Opdracht SWPR13048A

Verbruggen BV
72.513,05 EUR40055238195072500000Zitting 15 september 2022
Jaarnummer 246

plaatsen straatmeubilair in het district
deelopdracht GAC/2020/01405/ME02

Verbruggen BV

15.128,13 EUR40055234265072500000Zitting 15 september 2022
Jaarnummer 247

Opdracht SWPR13502A
Terlindenhofstraat wegeniswerken

VHP Wegenbouw bvba

137.333,05 EUR40055286505072500000Zitting 29 september 2022
Jaarnummer 257

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_DRME_00083 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
3.

2022_DRME_00083 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming

2022_DRME_00083 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Argumentatie

In de maand oktober 2022 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget oktober 2022:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit

Levering van bomen voor invulling en aanplanting op verschillende locaties in het district

Boomkwekerij Udenhout België

17.813,30 EUR

4005529443 5074000000 Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 267

Aankoop vaste planten voor invulling en aanplanting op verschillende locaties in het district 

BVBA Boot & Dart Boomkwekerijen

17.077,19 EUR40055294455074000000Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 268

Doelhofstraat wegeniswerken

Vermetten Wegenbouw nv
200.055,76 EUR
40055304125072500000Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 273

Levering en plaatsing volière voor gemeentepark Merksem

Aannemingsbedrijf Janssens L. NV
70.252,60 EUR40055297205074000000Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 276

Aankoop heesters voor 2023, voor invulling en aanplanting op verschillende locatie in het district

BVBA Boot & Dart Boomkwekerijen
17.861,32 EUR40055327775074000000
Zitting 27 oktober 2022
Jaarnummer 281

Mechanisch aanplanten van bloembollen en aanplanten bloembollen in de Gaston Berghmansdreef

Vanacker Geert

23.230,08 EUR4005532778
5074000000

Zitting 27 oktober 2022
Jaarnummer 282

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DRME_00084 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
4.

2022_DRME_00084 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

2022_DRME_00084 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokale cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Bij gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2022 (jaarnummer 305) werd, ter vervanging van de heer Gilbert Verstraelen, mevrouw Dominique Kums aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

 Met het bericht van 2 november 2022 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem dat op 7 december 2022 een algemene vergadering zal plaatsvinden met de volgende agendapunten:

 • Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia
Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Merksem te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem keurde op 19 oktober 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Antwerpen en de Algemene Vergadering. 

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid. 

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Merksem kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Merksem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2022 goed te keuren.

De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 949) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 264) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 749) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.

Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal

Cultuurbeleid district Merksem van 7 december 2022:

 • Verslag Algemene Vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene vergadering. Kennisname
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DRME_00081 - District Merksem. De Biezen - Inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
5.

2022_DRME_00081 - District Merksem. De Biezen - Inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2022_DRME_00081 - District Merksem. De Biezen - Inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De 'De Biezen' in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 juli 2022 (jaarnummer 6000);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Merksem Heide".
Op 9 september 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de 'De Biezen' om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Argumentatie
Een aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 38 (artikel 1).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de 'De Biezen' op nummer 38, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad  geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de 'De Biezen' in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 juli 2022 (jaarnummer 6000).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DRME_00082 - District Merksem. Frans Adriaenssensstraat - Verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
6.

2022_DRME_00082 - District Merksem. Frans Adriaenssensstraat - Verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2022_DRME_00082 - District Merksem. Frans Adriaenssensstraat - Verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Frans Adriaenssensstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 14 februari 2020 (jaarnummer 1542);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Merksem Heide'.

Op 18 april 2022 werd er een aanvraag ingediend door een bewoner van de Frans Adriaenssensstraat om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te verwijderen. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • verwijderen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 146 (artikel 4).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager verhuisd is.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Frans Adriaenssensstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 14 februari 2020 (jaarnummer 1542).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DRME_00085 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
7.

2022_DRME_00085 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2022_DRME_00085 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Rodeloopstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;    
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 11 september 2000 (jaarnummer 1367);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Merksem Heide". 

Het college keurde in zitting van 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de 'Principenota voor Speed pedelecs in Antwerpen' goed. De signalisatie op het fietspad wordt aangepast conform deze principenota.
Op 10 april 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Rodeloopstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
De kruispunten met Klaverbloemstraat, Lupinestraat en Kruisbaanvelden werden heraangelegd waarbij een verhoogde inrichting werd aangebracht. Op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum werden vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht.
Het aanvullend reglement wordt tevens geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • de signalisatie van het fietspad langs de even zijde wordt aangepast conform de principenota (artikel 1). De verkeersborden D9 (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A) worden vervangen door D7 (fietspad) met onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover huisnummer 55 (artikel 3).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Rodeloopstraat op nummer 55, voldoet aan de voorwaarden;
 • bij de heraanleg van de drie kruispunten werden vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht. Deze worden mee opgenomen in het reglement (artikel 3);
 • op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum werden ook vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht. Deze worden mee opgenomen in het reglement (artikel 3);
 • het verdrijvingsvlak van tegenover huisnummer 1 tot 7 is niet meer van toepassing na de heraanleg en wordt verwijderd uit het reglement;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Klaverbloemstraat werd na de heraanleg niet meer voorzien en wordt verwijderd uit het reglement (artikel 6);
 • de locatie van de markering van de parkeervakken, langs de even zijde, wordt aangepast aan de huidige situatie in de straat (artikel 7);
 • op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum werd een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken, uitgezonderd laden en lossen, ingevoerd. Dit wordt opgenomen in het reglement (artikel 10);
 • het parkeerverbod op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum, langs de zijde van dit centrum, wordt aangepast in functie van de inrichting van de vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap (artikel 11);
 • het stilstand- en parkeerverbod op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum, langs de zijde van het plein, over een afstand van tien meter, wordt niet meer voorzien. Dit verbod situeert zich tegenover vier haakse parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Om het in- en uitrijden van deze plaatsen mogelijk te maken, is het hier sowieso verboden om stil te staan of te parkeren.

De parkeerbalans is negatief: er is een vermindering met 24 parkeerplaatsen. De nieuwe aangelegde verkeersplateaus op de drie kruispunten zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid verhoogt en de oversteekbaarheid van de kruispunten voor voetgangers en fietsers verbetert.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld; 
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 27 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Rodeloopstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad  van 11 september 2000 (jaarnummer 1367).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Jan Dumon: Toestand van onze straten na allerhande nutswerken.

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
8.

2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Jan Dumon: Toestand van onze straten na allerhande nutswerken.

2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Jan Dumon: Toestand van onze straten na allerhande nutswerken.
Indiener(s)
Jan Dumon
Gericht aan
Jari Frensch
Tijdstip van indienen
wo 23/11/2022 - 20:35
Toelichting

Dagelijks worden we door de mensen van Merksem aangesproken over de toestand van de straat na nutswerken.
De straat/ voetpad wordt opengebroken en na de werken niet in de originele toestand hersteld.
Men vult de gemaakte gaten op met de wereldberoemde gewone “dal”.
 Dit zorgt ervoor dat onze zorgvuldig aangelegde straten en voetpaden er slordig bijliggen en dat stoort de Merksemnaar.

Is het districtscollege op de hoogte van deze problematiek?
kan het districtscollege een oplossing bieden?
Welke acties zijn reeds ondernomen?

Bespreking
Antwoord

Antwoord districtsschepen Jari Frensch

Het is zo dat wanneer nutswerken worden uitgevoerd op het openbaar domein, de nutsbedrijven de straat of het voetpad tijdelijk moet herstellen waarna de aannemer van de stad de definitieve herstelling op zich neemt. Echter de manier waarop die nutsbedrijven te werk gaan, waarbij ze de stenen afbreken, met graafmachines ontharde zones kapotrijden en weinig oog hebben voor het plaatsen van de juiste bebording en voor de verkeersveiligheid, alsook het feit dat we steeds langer moeten wachten op de definitieve herstelling zorgen ervoor dat de straten van Merksem er abominabel bijliggen, wat soms leidt tot gevaarlijke situaties.

Voor de zomer werd ons beloofd door de bevoegde schepen, Erica Caluwaerts, dat deze manier van aanpak herbekeken ging worden zodat de nutsbedrijven zelf instaan voor de definitieve herstelling. In september van dit jaar zou dit van start gegaan moeten zijn maar het ontbreekt de bevoegde schepen blijkbaar aan politieke moed of daadkracht om dit hard te maken.  Ondertussen blijven de, begrijpelijke, klachten rond deze problematiek toenemen. Uw vraag is dan ook terecht.

Ons districtscollege is niet van plan om te blijven wachten tot de bevoegde stadsschepen wakker wordt, daarom is er op mijn initiatief ook een collegiale brief gestuurd vanuit het districtscollege naar het stadscollege, en dan vooral naar de bevoegde schepen, schepen Caluwaerts. Ik zal de brief hier even voorlezen:

(collegiale brief)

Zoals u kunt horen, collega Dumon, hebben we dus weldegelijk reeds een initiatief genomen met het sturen van deze collegiale brief naar de bevoegde instanties. Ik hoop, samen met u, dat hier dan ook snel werk van gemaakt wordt zodat onze Merksemse straten en pleinen er weer deftig bijliggen. 

 

ma 28/11/2022 - 09:44