Terug
Gepubliceerd op 12/10/2022

Besluitenlijst  districtscollege Hoboken

di 11/10/2022 - 19:00 Collegezaal

 • 1.

  2022_DCHO_00243 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCHO_00245 - Ondersteuning. Stadsmakers Hoboken. - Roger Riské - Buurtactiviteit zomerfeest Maria-Henriëttalei. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCHO_00246 - Districtscollege - Notulen 4 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd