Terug
Gepubliceerd op 19/10/2022

Notulen  districtscollege Hoboken

di 11/10/2022 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCHO_00243 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2022_DCHO_00243 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00243 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 23 mei 2022 (jaarnummer 46) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor:

  • Bell Badminton vzw, Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.098.261;
  • Sasja vzw, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0443.405.014;
  • SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, Albert Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0413.082.616;
  • DANS!Hoboken vzw, Grasmuslaan 8, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0560.844.892.

In de week van 26 september 2022 organiseerde het district Hoboken in samenwerking met de sportverenigingen van het district 'de week van de Hobokense sportclub'. Tijdens deze week ondersteunt het district de verenigingen die hun werking voorstellen aan de hand van een kijk- of doe-activiteit. In het kader van deze activiteit wil het districtscollege aan bovenstaande verenigingen een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR toekennen.

Argumentatie

Tijdens 'de week van de Hobokense sportclub' organiseerden volgende verenigingen de volgende activiteiten:

  • Bell Badminton vzw: gratis badmintoninitiatie op dinsdag 27 september tussen 19u45 en 21u45;
  • DANS! Hoboken vzw: gratis toegang tot alle danslessen tijdens de week van 26 september;
  • Sasja vzw: openstellen van de trainingen van de eerste ploeg en beloftenploeg tijdens de week van 26 september;
  • SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw: gratis tafeltennisinitiaties op dinsdag 27 en woensdag 28 september en op zaterdag 1 oktober.

Het districtscollege van Hoboken wil bovenstaande verenigingen voor de organisatie van deze activiteiten met 150,00 EUR per vereniging ondersteunen.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Deze sportclubs werden niet opgenomen in de lijst van de nominatieve vastleggingen. Dit dient echter wel te gebeuren en kan mogelijk gemaakt worden door onderstaande wijziging:

Toewijzing aan: 

FunctiegebiedProjectUitvoerderBudget
2HOB010303A00000 Week van de Hobokense sportclubsBell Badminton vzw - ondernemingsnummer 0811.098.261 150,00 EUR
2HOB010303A00000 
Week van de Hobokense sportclubs
DANS!Hoboken vzw - ondernemingsnummer 0560.844.892 150,00 EUR
2HOB010303A00000
Week van de Hobokense sportclubs
Sasja vzw - ondernemingsnummer 0443.405.014 150,00 EUR
2HOB010303A00000 
Week van de Hobokense sportclubs
SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw - ondernemingsnummer 0413.082.616
150,00 EUR


De toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging aan de nominatieve lijst: 

FunctiegebiedOmschrijvingWijziging
2HOB010303A00000
Reglement op de projecttoelage- 600,00 EUR
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan Bell Badminton vzw, Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.098.261.

Artikel 2

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan DANS!Hoboken vzw, Grasmuslaan 8, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0560.844.892.

Artikel 3

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan Sasja vzw, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0443.405.014.

Artikel 4

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, Albert Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0413.082.616.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen en woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. organiseren tijdens de week van de senior een shownamiddag op maat van de bewoners binnen hun eigen voorziening, het district heeft hiervoor geld vrijgemaakt om dit te ondersteunen.

De districtsraad Hoboken keurde op 12 september 2022 (jaarnummer 60) de nominatieve toekenning aan de woonzorgcentra voor een bedrag van 2.600,00 EUR goed.

Argumentatie

De ondersteuning dient gebruikt te worden in kader van de Week van de senior zoals vastgelegd in de afsprakennota met woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen (ondernemingsnummer 0809.699.184) en woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. (ondernemingsnummer 0889.421.308). Op maandag 14 november 2022 treedt Micha Marah op in woonzorgcentrum Heydehof. Op donderdag 17 november 2022 treedt Luc Caals op in woonzorgcentrum Lichtenberg.

Het district Hoboken voorziet voor deze ondersteuningsopdracht een bedrag van 1.300,00 EUR aan woonzorgcentrum Lichtenberg en een bedrag van 1.300,00 EUR woonzorgcentrum Heydehof.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid
Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010305 - Langer thuis wonen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met het woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. (ondernemingsnummer 0889.421.308) voor de Week van de senior met de looptijd 19 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de afsprakennota met het woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen (ondernemingsnummer 0809.699.184) voor de Week van de senior met de looptijd 19 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 goed.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. (ondernemingsnummer 0889.421.308) voor een bedrag van 1.300,00 EUR goed.

Artikel 4

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen (ondernemingsnummer 0809.699.184) voor een bedrag van 1.300,00 EUR goed.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Armonea NV (woonzorgcentrum Heydehof)
Stationstraat102
2800 Mechelen
Rekeningnummer:
BE06 0018 5327 4522
Ondernemingsnummer:
NBE0889.421.308
1.300,00 EURbudgetplaats: 5063000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HOB010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2200
4505143479
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
Rekeningnummer:
BE34 0910 1785 4190
Ondernemingsnummer:
NBE0809.699.184
1.300,00 EUR
budgetplaats: 5063000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HOB010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2200
4505143480
3.

2022_DCHO_00245 - Ondersteuning. Stadsmakers Hoboken. - Roger Riské - Buurtactiviteit zomerfeest Maria-Henriëttalei. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd
3.

2022_DCHO_00245 - Ondersteuning. Stadsmakers Hoboken. - Roger Riské - Buurtactiviteit zomerfeest Maria-Henriëttalei. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00245 - Ondersteuning. Stadsmakers Hoboken. - Roger Riské - Buurtactiviteit zomerfeest Maria-Henriëttalei. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
4.

2022_DCHO_00246 - Districtscollege - Notulen 4 oktober 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2022_DCHO_00246 - Districtscollege - Notulen 4 oktober 2022 - Goedkeuring

2022_DCHO_00246 - Districtscollege - Notulen 4 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege vergaderde op 4 oktober 2022. Iedereen was aanwezig.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 4 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.