Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 29/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring 2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 118) keurde de districtsraad het reglement op de projecttoelage goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokenaars die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district met een ondersteuning voor projecten. Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd.

  • Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.
  • Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
  • Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.
  • Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.
  • Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadressen in het meerjarenplan:

Jeugd: budgetplaats 5061000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090750
Cultuur: budgetplaats: Budgetplaats: 5062000000, 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496600/6496500/6496499/6496430, begrotingsprogramma: 2HOB090739
Senioren: budgetplaats 5063000000, functiegebied: 2HOB010304A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090759
Socio: budgetplaats 5066000000, functiegebied: 2HOB010304A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090909
Erfgoed: budgetplaats 5067000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090729

Infrastructurele ingrepen:

Algemeen: budgetplaats 5060100000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664500/664800, begrotingsprogramma: 2HOB090740
Jeugd: budgetplaats 5061000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664500/664800, begrotingsprogramma: 2HOB090750
Cultuur: budgetplaats 5062000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664800, begrotingsprogramma: 2HOB090739
Socio: budgetplaats 5066000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 664500/664800, begrotingsprogramma: 2HOB0900909

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement op de projecttoelage zoals beslist door de districtsraad op 16 december 2019 (jaarnummer 118) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement projectondersteuning Hoboken goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.