Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 29/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring 2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 117) keurde de districtsraad het reglement op de werkingstoelage goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokense verenigingen die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district met een jaarlijkse ondersteuning voor hun reguliere werking. Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd.

  • Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.
  • Artikel 3 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
  • Artikel 5 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.
  • Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadressen in het meerjarenplan:

sport: budgetplaats: 5061500000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090740.
cultuur: budgetplaats: Budgetplaats: 5062000000, 2HOB010303A00000, budgetpositie  6496800/6496600/6496500/6496499/6496430, begrotingsprogramma: 2HOB090739.
socioculturele initiatieven: budgetplaats 5066000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090909.
senioren: budgetplaats 5063000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496800/6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090759.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement op de werkingstoelage (met uitzonderling van de artikels 2.02 en 6.02.02) zoals beslist door de districtsraad op 16 december 2019 (jaarnummer 117) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.