Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 29/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carine Leys, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring 2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de week van 26 september organiseerde het district Hoboken, in samenwerking met de sportverenigingen,  'de week van de Hobokense sportclub'. Tijdens deze week ondersteunde het district de verenigingen die hun werking voorstelden aan de hand van een kijk- of doe-activiteit met een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR. 4 clubs waren echter niet opgenomen in de lijst van nominatieve ondersteuningen. In het kader van deze activiteit wil het districtscollege ook aan onderstaande verenigingen een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR toekennen: 

  • Bell Badminton vzw, Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.098.261;
  • DANS!Hoboken vzw, Grasmuslaan 8, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0560.844.892;
  • Sasja vzw, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0443.405.014;
  • SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken, Albert Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0413.082.616.

In de zitting van 21 november 2022 (jaarnummer 82 ) keurde de districtsraad van Hoboken de nominatieve toekenning van de ondersteuning aan deze verenigingen goed.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer Hobokense verenigingen en organisaties. 

In het kader van "de maand van de sportclub" van Sport Vlaanderen, organiseerde het district Hoboken tussen 26 september 2022 en 2 oktober 2022  'de week van de Hobokense sportclubs'. De sportantenne riep de Hobokense clubs op om zich in te schrijven en tijdens deze week een activiteit te organiseren om hun werking in de kijker te zetten.

Het district Hoboken verbond zich ertoe actief promotie te voeren voor deze activiteiten via de website en sociale mediakanalen van het district en voorzag een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR per deelnemende club.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - Bell Badminton vzw, ondernemingsnummer NBE0811.098.261 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022. 

Artikel 2

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - DANS!Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0560.844.892 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022.

Artikel 3

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - SASJA vzw, ondernemingsnummer NBE0443.405.014 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022. 

Artikel 4

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota Week van de Hobokense sportclub - SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0413.082.616 met een looptijd van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022.

Artikel 5

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan Bell Badminton vzw, ondernemingsnummer NBE811.098.261 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 6

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan DANS!Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0560.844.892 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 7

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan SASJA vzw, ondernemingsnummer NBE0443.405.014 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 8

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, ondernemingsnummer NBE0413.082.616 voor een bedrag van 150,00 EUR goed.

Artikel 9

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Bell Badminton vzw
Copernicuslaan 50
2018 Antwerpen
rekeningnummer: BE04 9793 3655 3831
ondernemingsnummer: NBE0811.098.261
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505143492
Dans!Hoboken vzw
Grasmuslaan 8
2660 Hoboken
rekeningnummer: BE54 7360 6191 8497
ondernemingsnummer: NBE0560.844.892
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505142862
SASJA vzw
Krijgsbaan 20
2660 Hoboken
rekeningnummer: BE36 3631 9217 0881
ondernemingsnummer: NBE0443.405.014
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505142869
SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw
Albert Einsteinlaan 50
2660 Hoboken
rekeningnummer:BE41 0012 0997 9010
ondernemingsnummer: NBE0413.082.616
150,00 EUR
budgetplaats: 5061500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090740
budgetperiode: 2200
4505142871