Terug
Gepubliceerd op 27/12/2022

Besluitenlijst  districtscollege Hoboken

di 29/11/2022 - 19:00 Collegezaal

 • 1.

  2022_DCHO_00275 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCHO_00276 - Ondersteuning - Cultuur, sport, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement werkingsondersteuning Hobokense verenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCHO_00277 - Ondersteuning - Cultuur, sport, jeugd, senioren, socioculturele initiatieven - Reglement projectondersteuning Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCHO_00278 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement werkingsondersteuning Hobokense jeugdverenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCHO_00279 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCHO_00280 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota's - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCHO_00281 - Districtscollege - Notulen 22 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCHO_00282 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCHO_00283 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

  Goedgekeurd