Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCHO_00265 - Senioren - Tournée Musicale. Herfst editie 2022 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 08/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00265 - Senioren - Tournée Musicale. Herfst editie 2022 - Goedkeuring 2022_DCHO_00265 - Senioren - Tournée Musicale. Herfst editie 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Jaarlijks organiseert het stedelijke jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof en de seniorenwerking van het district Hoboken een Tournée Musicale. De seniorenwerking van district Hoboken werkt hier aan mee in het kader van de 'Week van de Senior'.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Op vrijdag 18 november 2022 van 18.00 uur tot zaterdag 19 november 2022 01.00 uur vindt Tournée Musicale plaats in het centrum van Hoboken. Deze editie van Tournée Musicale gaat door in 13 Hobokense horecagelegenheden met diverse optredens. Het district Hoboken neemt een deel van deze organisatie voor zijn rekening voor een geraamd bedrag van 1.331,70 EUR voor het inhuren van twee optredens en het voorzien van catering voor artiesten en crew.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: budgetplaats: 5063000000 - functiegebied: 2HOB010207A00000 - budgetpositie: 6141 - begrotingsprogramma: 2HO090959. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelname van de seniorenwerking aan Tournée Musicale op 18 november 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2022_raming_financieel_overzicht_TM.pdf