Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

2022_DCHO_00263 - Communicatie - Verfraaiing nutskasten - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 08/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00263 - Communicatie - Verfraaiing nutskasten - Goedkeuring 2022_DCHO_00263 - Communicatie - Verfraaiing nutskasten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege wil enkele nutskasten in diverse straten van Hoboken verfraaien door ze te bekleden. In het kader van andere projecten (onder andere Buurt aan de Beurt) is gebleken dat dit vandalisme voorkomt en een positieve uitstraling heeft op de straat.

Op 24 april 2020 (jaarnummer 03676) keurde het college van burgemeester en schepen de gunning van de raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van bedrukte wrapfolie goed.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Het districtscollege stelt voor om vier nutskasten te verfraaien door ze bekleden op volgende locaties:

  • Marneflaan (2)
  • Moretusstraat/Marneflaan (2)

De nutskasten worden in eenzelfde thema bekleed, namelijk het zicht op de betrokken straat vroeger, op basis van oude foto's.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon 4005533037 wordt goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: budgetplaats: 5062000000 – functiegebied: 2HOB010203A00000 – Begrotingsprogramma: 2HO090729 – Budgetpositie: 6141.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het bekleden van vier nutskasten  in eenzelfde thema namelijk het zicht op de betrokken straat vroeger, op volgende locaties goed:

  • Marneflaan (2)
  • Moretusstraat/Marneflaan (2)

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.