Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Feestcommissie Hoboken vzw organiseert op 19 september 2022 de veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt van het district Hoboken.

Het budget werd nominatief voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Het district wil tussenkomen in de kosten en voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 7.500,00 EUR.

De aanwending van deze ondersteuning moet ten laatste 3 maanden na ontvangst van de ondersteuning door de vereniging worden bewezen door middel van stavingsstukken zoals facturen en betalingsbewijzen.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen door derden. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota die loopt van 19 september 2022 tot en met 20 september 2022 met de Feestcommissie Hoboken vzw (ondernemingsnummer (0809 253 677) goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning aan de Feestcommissie Hoboken vzw (0809 253 677) voor de organisatie van de veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt van 19 september 2022 ten bedrage van 7.500,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Feestcommissie Hoboken vzw
Marneflaan 3
2660 Hoboken
Ondernemingsnummer:
0809 253 677
Rekeningnummer:
BE21 0682 5157 6803

7.500,00 EUR budgetplaats: 5064500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090719
budgetperiode: 2200
4505142332