Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad van Hoboken keurde op 23 mei 2022 (jaarnummer 46) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin werd het budget voorzien voor buurtcontracten.

De districtsraad van Hoboken keurde op 21 maart 2022 (jaarnummer 25) het reglement buurtcontracten van Stadsmakers Hoboken goed.

Argumentatie

Het districtsbestuur wil samen met de actieve bewoners van Hoboken een welvarend, warm en bruisend district maken. Daartoe ondersteunt het initiatieven van bewoners, onder meer met buurtcontracten, waarbij buurtbewoners zich samen inzetten voor de realisatie en beheer van vergroening in hun straat en het onderhoud ervan.

De vraag van Wijkraad Polderstad vzw om het petanqueveld in de Watermolenlaan te onderhouden voldoet aan de voorwaarden uit het reglement stadsmakers Hoboken - buurtcontracten. De ondersteuningsverstrekker kent een ondersteuning toe aan de ontvanger, volgens de bepalingen van de afsprakennota, voor het onderhouden van het petanqueveld. De afsprakennota loopt van 15 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Gezien de slechte staat van het huidige petanqueveld, voorzag het district in de heraanleg en opruiming voor de start van het nieuwe buurtcontract. 

De staat van het petanqueveld zal geëvalueerd worden begin oktober 2022, in mei 2023 en begin maart 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983)

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota die loopt van 15 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 met Wijkraad polderstad vzw goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.