Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring 2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege maakt zich niet enkel grote zorgen over het verminderde aanbod openbaar vervoer van en naar het centrum van Hoboken, ook de dienstverlening van het resterende aanbod laat vaak te wensen over.

Argumentatie

Ingevolge de versleten sporen op de Antwerpsesteenweg werd tramlijn 2 geknipt vanaf de Zwaantjes, waardoor enkel tramlijn 4 tot het centrum rijdt. Dit laatste evenwel aan een snelheid van 10km/u, waardoor de reistijd per rit met 7 à 8 minuten wordt verlengd. 

De frequentie van het voorziene aanbod tussen centrum en Zwaantjes werd bijgevolg gehalveerd.  Daarnaast werd de voorbije weken vastgesteld dat meerdere achtereenvolgende ritten van tram 4 niet werden gereden.

Het districtscollege vraagt dan ook met aandrang om bij De Lijn aan te dringen om tenminste het (verminderde) aanbod te garanderen, zoniet te verbeteren door het inzetten van een pendelbus op het traject Zwaantjes – Lelieplaats.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen betreffende de bereikbaarheid en de dienstverlening door De Lijn goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.