Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCHO_00272 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 22/11/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00272 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring 2022_DCHO_00272 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling Antwerpen, verzocht formeel op 9 september 2022 om in 2023 volgende lokale kermissen in te richten in het district Hoboken:

  • Kioskplaats - Meifoor: 29 april 2023 tot en met 8 mei 2023 - oprijden 26 april 2023 om 14.00 uur;
  • Kioskplaats - Septemberfoor: 9 september 2023 tot en met 18 september 2023 - oprijden 6 september 2023 om 14.00 uur.

Argumentatie

De lokale en bovenlokale kermissen worden jaarlijks georganiseerd. De abonnementen van de foornijveraars worden verder gezet conform artikel 11 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten.

Met dit besluit wenst het district de data van de jaarlijks weerkerende kermissen, onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona, vast te leggen zodat de kermisnijveraars hun planning kunnen opmaken voor hun rondgang langs de verschillende kermissen in de stad Antwerpen en omstreken.

Het district vraagt aan de kermisuitbaters om, indien mogelijk, de zondag van de jaarmarkt hun kermiskramen ook in de voormiddag te openen. Dit zorgt voor meer ambiance en versterkt de beide evenementen. 

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Volgens artikel 4 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt het districtscollege jaarlijks de exacte begin- en einddatum van de lokale kermissen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de data van de volgende kermissen goed:

  • Kioskplaats - Meifoor: 29 april 2023 tot en met 8 mei 2023 - oprijden 26 april 2023 om 14.00 uur;
  • Kioskplaats - Septemberfoor: 9 september 2023 tot en met 18 september 2023 - oprijden 6 september 2023 om 14.00 uur.

Het districtscollege dringt erop aan dat de kramen de kermis niet voortijdig verlaten.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SB/EFMFom de kermisnijveraars te vragen om op de zondag van het jaarmarktweekend ook in de voormiddag open te zijn.