Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCWI_00236 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 21/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Hans Ides, districtsschepen

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00236 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring 2022_DCWI_00236 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling Antwerpen, verzocht formeel op 9 september 2022 om in 2023 volgende lokale kermissen in te richten in het district Wilrijk:

  • Bist - Lentefoor: 13 mei 2023 tot en met 22 mei 2023 - oprijden 9 mei 2023 om 10.00 uur;
  • Bist - Zomerfoor: 4 augustus 2023 tot en met 15 augustus 2023 - oprijden 1 augustus 2023 om 10.00 uur.
  • Bist - Winterfoor: 15 december 2023 tot en met 7 januari 2024 - oprijden 12 december 2023 om 15.00 uur. 

Argumentatie

De lokale en bovenlokale kermissen worden jaarlijks georganiseerd. De abonnementen van de foornijveraars worden verder gezet conform artikel 11 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten.

Met dit besluit wenst het district de data van de jaarlijks weerkerende kermissen, onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona, vast te leggen zodat de kermisnijveraars hun planning kunnen opmaken voor hun rondgang langs de verschillende kermissen in de stad Antwerpen en omstreken.

De Lentefoor en de Zomerfoor zijn erkende en reeds vorige jaren georganiseerde kermissen. Deze kunnen in het jaar 2023 terug georganiseerd worden. De Winterfoor is een nieuwe foor die de foorbond voor de eerste maal aanvraagt. Deze foor werd nog niet georganiseerd de voorbije jaren. Ook dit jaar wenst het district deze foor niet te organiseren.

Het districtscollege is van oordeel dat foorkramen tijdens de eindejaarsperiode op de punt van de parking niet als Winterfoor kunnen worden benoemd en wenst deze dan ook niet op te nemen in de foorkalender. Ieder jaar zal het districtscollege bekijken welke activiteiten/evenementen er tijdens de eindejaarsperiode op het centrumplein (Bist) zullen doorgaan.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Volgens artikel 4 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt het districtscollege jaarlijks de exacte begin- en einddatum van de lokale kermissen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de data van de volgende kermissen goed:

  • Bist - Lentefoor: 13 mei 2023 tot en met 22 mei 2023 - oprijden 9 mei 2023 om 10.00 uur;
  • Bist - Zomerfoor: 4 augustus 2023 tot en met 15 augustus 2023 - oprijden 1 augustus 2023 om 10.00 uur.

Artikel 2

Het districtscollege beslist dat foorkramen tijdens de eindejaarsperiode op de punt van de parking Bist niet als winterfoor kunnen worden benoemd en wenst deze niet op te nemen in de foorkalender. Ieder jaar zal het districtscollege bekijken welke activiteiten/evenementen er tijdens de eindejaarsperiode op het centrumplein (Bist) zullen doorgaan.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.