Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCWI_00238 - Jeugddienst - Bestelbon beschermende coating graffiti-werken voetgangers- en fietserstunnel Spoorweglaan/Zwaluwenlaan. - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 21/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Hans Ides, districtsschepen

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00238 - Jeugddienst - Bestelbon beschermende coating graffiti-werken voetgangers- en fietserstunnel Spoorweglaan/Zwaluwenlaan. - Goedkeuring 2022_DCWI_00238 - Jeugddienst - Bestelbon beschermende coating graffiti-werken voetgangers- en fietserstunnel Spoorweglaan/Zwaluwenlaan. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens het weekend van 1 en 2 oktober 2022 organiseerde het district een graffiti-jam in de voetgangers- en fietstunnel onder de R11, gelegen tussen de Spoorweg- en Zwaluwenlaan. In totaal hebben een 15-tal, in hoofdzaak Antwerpse, kunstenaars de tunnel een upgrade gegeven met hun werk.  
In het bestuursakkoord 2019-2024, 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk, staat opgenomen dat street-art wordt aangemoedigd en in de kijker gezet.

Op 10 november 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Begin oktober organiseerde het district een graffiti-jam in de voetgangers- en fietstunnel onder de R11, gelegen tussen de Spoorweg- en Zwaluwenlaan. Deze tunnel is eigendom van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer (A.W.V.). Het district verkreeg toestemming van A.W.V. om de volledige tunnel te voorzien van graffiti-werken, met de voorwaarde dat de werken langere tijd zouden behouden blijven. Om dit te verwezenlijken, dient het district de graffiti-werken na afloop te voorzien van een beschermende coating. Dit om enerzijds de werken te beschermen tegen vandalisme, vocht, enz. en anderzijds de levensduur en kwaliteit ervan te garanderen voor een periode van minstens 7 jaar. 

Een prijsvraag werd eind september 2022 uitgestuurd naar vier firma's gespecialiseerd in o.a. het aanbrengen van een dergelijke beschermende coating, zijnde anti-graffitlaag. Drie firma's hebben uiteindelijk een offerte bezorgd en hiervan blijkt die van de firma Gomoco Solutions BV de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Voor een bedrag van 7.139,00 EUR (inclusief btw) brengen zij een coating aan (oppervlakte van 350 tot 400 m²) die de werken 7 tot 10 jaar bescherming biedt. 

De werken om de beschermende coating aan te brengen moeten nog uitgevoerd worden en verdere afspraken met de firma worden gemaakt na goedkeuring van dit besluit.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de bestelbon 4005532118 voor een bedrag van 7.139,00 Euro (inclusief btw) goed voor het aanbrengen van een beschermende coating over de recent aangebrachte graffiti-werken in voetgangers- en fietserstunnel R11 (tussen Spoorweg- en Zwaluwenlaan). De uitvoering zal gebeuren door de firma Gomoco Solutions BV, Bevrijdingsstraat 22, 3945 Oostham met ondernemingsnummer BE 0466.432.418.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Gomoco Solutions BV
Bevrijdingsstraat 22
3945 Oostham

Ondernemingsnummer: 0466 432 418
Rekeningnummer: BE05 7350 1247 3275

7.139,00 EUR
(inclusief btw)
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie:270
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2200
4005532118

Bijlagen

  • Offerte coating Gomoco BV.pdf
  • Offerte coating APP.pdf
  • Offerte coating ASW Benelux.pdf
  • Aanvraag offerte anti-graffitcoating 2610 Wilrijk_ETS-Europe
  • Aanvraag offerte anti-graffiticoating 2610 Wilrijk_APP
  • Aanvraag offerte anti-graffiticoating 2610 Wilrijk_ASWBenelux
  • Aanvraag offerte anti-graffiticoating 2610 Wilrijk_Gomoco
  • Gunningsverslag_coating graffiti_Wilrijk