Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCWI_00237 - Feestelijkheden en evenementen - Kerstdrink, uitreiking Geitetrofee. Concept - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 21/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Hans Ides, districtsschepen

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00237 - Feestelijkheden en evenementen - Kerstdrink, uitreiking Geitetrofee. Concept - Goedkeuring 2022_DCWI_00237 - Feestelijkheden en evenementen - Kerstdrink, uitreiking Geitetrofee. Concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op zaterdag 10 december 2022 worden de Wilrijkenaars tussen 14.00 uur en 16.00 uur uitgenodigd op een kerstdrink tijdens het kerstmarktweekend van Wilrijk.

Tijdens deze kerstdrink:

  • wordt de verkiezing van de 'Geitetrofee 2022' georganiseerd en wordt de winnaar bekendgemaakt; 
  • krijgen de bezoekers wanneer ze gestemd hebben een geschenk; dit jaar krijgt iedereen een dekentje of handschoenen; ook krijgen de bezoekers twee jetons die ze kunnen gebruiken om iets de consumeren aan de verschillende kraampjes op de lokale kerstmarkt.

Op 3 september 2021 (jaarnummer 7121) keurde het college van burgemeester en schepenen de raamovereenkomst 'bestek GAC_2021_01603 - levering relatiegeschenken' goed aan Pronel BV – Mechelsesteenweg 1 2840 Rumst met ondernemingsnummer 043.444.181. De bestelling wordt geplaatst via deze raamovereenkomst.

Op donderdag 10 november 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het bestuursakkoord 2019-2024 goed.  Het hoofdstuk "culltuur-evenementen-stadsmakers-herdenkingen-protocol"  vermeldt onder andere dat het district veel belang hecht aan bestaande tradities.

De kerstdrink - gekoppeld aan de uitreiking van de Geitetrofee - heeft hier zeker een plaats in.

De kerstdrink gaat door op zaterdag 10 december 2022 tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de evenementenzone van de Bist, 2610 Wilrijk.

Programma:

  • 14.00 uur tot 16.00 uur: bezoekers kunnen hun stem uitbrengen voor de Geitetrofee 2022 en ontvangen een geschenk en 2 consumptiejetons;
  • 16.00 uur tot 16.15 uur: de uitgebrachte stemmen worden geteld;
  • 16.30 uur: prijsuitreiking winnaar Geitetrofee 2022.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale feestelijkheden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0105 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het concept voor de kerstdrink en de uitreiking van de 'Geitetrofee 2022' op zaterdag 10 december 2022 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Pronel BV

Mechelsesteenweg 1

2840 Rumst

Ondernemingsnummer : 0434.441.818

IBAN : BE90 7331 3312 3032

8.756,77 eurobudgetplaats: 5084500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2WIL010508A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090719
budgetperiode: 2200
4005535933