Terug districtscollege Wilrijk

Mon 21/11/2022 - 18:15 collegezaal

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

A-punten

Stadsbeheer

Markten en Foren

District Wilrijk

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

lokaal jeugdbeleid

lokaal sportbeleid

openbaar domein

secretariaat

B-punten

District Wilrijk

secretariaat


Publicaties