Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCWI_00225 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Bosheidelaan, district Wilrijk (dossiernummer 86/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 24/10/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00225 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Bosheidelaan, district Wilrijk (dossiernummer 86/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring 2022_DCWI_00225 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Bosheidelaan, district Wilrijk (dossiernummer 86/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Bosheidelaan, district Wilrijk moet één boom vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Tilia cordata (winterlinde - stamomtrek 132 cm). Deze boom is volledig afgestorven en moet om veiligheidsredenen geveld worden. 

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Tilia cordata (winterlinde - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde locatie aangeplant.

Het wijkoverleg van het district Wilrijk dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7°  van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

De Bosheidelaan is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Tilia cordata (winterlinde - stamomtrek 132 cm) wordt geveld in de Bosheidelaan, district Wilrijk. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Tilia cordata (winterlinde - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde locatie aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district Wilrijk inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
WI-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Foto_86_22_.pdf
  • inplantingsplan_86_22.pdf
  • Foto_86_22.pdf
  • Foto_86_22_3.pdf