Terug
Gepubliceerd op 10/01/2023

2022_DCWI_00250 - Ondersteuning. Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Addendum afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 28/11/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00250 - Ondersteuning. Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Addendum afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCWI_00250 - Ondersteuning. Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Addendum afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 juni 2022 keurde het districtscollege van Wilrijk de afsprakennota en de ondersteuning goed aan vzw dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk voor een bedrag van 1.000,00 EUR (jaarnummer 140).

In aanpassing 6 van de meerjarenplanning 2022-2025 keurde de districtsraad goed om de ondersteuning aan vzw dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk jaarlijks te verhogen van 1.000,00 EUR naar 2.000,00 EUR (10 november 2022, jaarnummer 89).

Argumentatie

Het districtsbestuur wenst zo breed mogelijk het lokale verenigingsleven te ondersteunen en de vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk is daarbij een belangrijke pilaar.

Het districtsbestuur ondersteunt de Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk met een werkingsondersteuning. De tegemoetkoming in de reguliere werkingskosten van 2.000,00 EUR werd in de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 voorzien onder de beleidsdoelstelling "kleinere evenementen".

Juridische grond

Wet op de toelagen

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van:

  • de organisatie van (eigen) lokale evenementen;
  • de ondersteuning van lokale evenementen door derden.     

Algemene financiƫle opmerkingen

Het nominatief krediet voor de ondersteuning van de Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk is voorzien op de budgetplaats 5084500000 en op functiegebied 2WIL010508A00000.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota tussen het district Wilrijk en de Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk die van toepassing is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om de vastlegging en uitbetaling van het extra bedrag van 1.000,00 EUR in de werkingskosten 2022 aan de Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk goed te keuren.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Afsprakennota 2022_A2200562

Ondersteuning werkingskosten 2022
Vzw Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk
Palmanshoevestraat 67, 2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: 0700686527
Rekeningnummer: BE27 0018 4754 6973

 

 1.000,00 EUR budgetplaats: 5084500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010508A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090719
budgetperiode: 2200
 4505145766 

Bijlagen

  • addendum_afsprakennota_2022_vzw_dierenvoedselbank_Poezewoef_Wilrijk.pdf