Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00176 - Jeugd - Lokaal jeugdbeleid - Deelname district Wilrijk Oudejaarsnachtbussen De Lijn 2022/2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00176 - Jeugd - Lokaal jeugdbeleid - Deelname district Wilrijk Oudejaarsnachtbussen De Lijn 2022/2023 - Goedkeuring 2022_DCWI_00176 - Jeugd - Lokaal jeugdbeleid - Deelname district Wilrijk Oudejaarsnachtbussen De Lijn 2022/2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Naar jaarlijkse gewoonte richtte de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn de vraag aan district Wilrijk, via mail bezorgd op 11 mei 2022 aan de districtsadministratie (briefregistratie 078-2022-000111), met een principieel voorstel tot deelname aan de actie oudejaarsnachtbussen 2022/2023. De Lijn vraagt om deelname te bevestigen bij collegebesluit tegen ten laatste 30 september 2022.

De finale dienstregeling en reisweg worden later op het jaar bepaald, maar zullen in regel dezelfde zijn als de vorige edities: een "Feestbus", 9.00 uur ter beschikking op het traject. Het definitieve financiële aandeel van district Wilrijk wordt eveneens later door De Lijn gecommuniceerd, maar blijft ook deze editie behouden op max. 1.530,00 euro (btw inbegrepen).

De ritten worden gratis aangeboden aan de gebruikers en vervoersbewijzen kunnen (enkel) online aangeschaft worden.

Argumentatie

Deelname aan de actie van De Lijn is een logische verderzetting van deze dienstverlening die district Wilrijk de voorgaande jaren voor de Wilrijkenaar voorzag. Het district wil de mogelijkheid blijven bieden om zich, zeker tijdens oudejaarsnacht, veilig te verplaatsen naar en van het centrum van Antwerpen. Voor deelname wordt hiervoor bij Jeugd jaarlijks budget voorzien in het meerjarenplan.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Er wordt budget voorzien op plaats 5081000000, budgetpositie 61413 en functiegebied 2WIL010301A00000.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelname van district Wilrijk aan de actie Oudejaarsnachtbussen 2022/2023 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Briefnummer_078-2022-000111_Oudejaarsnacht 2022-2023 Wilrijk.msg